THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Việt Nam

Học Viện Tài Chính

Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Việt Nam

Tác giả: Học Viện Tài Chính
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
1. Nhận dạng khủng hoảng tài chính tiền tệ.<br>2. Kinh nghiệm quốc té và hệ thống lý luận trên thế giới về các giải pháp ngăn ngừa khủng hoảng tài chính - tiền tệ,Mbr>3.Những nguy cơ có thể gây ra khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Việt Nam.<br>4. Hệ thống c

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:Q9(VN)(V)
  Tác giả:Học Viện Tài Chính
  Thông tin nhan đề:Giải pháp phòng ngừa khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Việt Nam / Học Viện Tài Chính
  Xuất bản, phát hành:H. : Tài chính , 2003
  Mô tả vật lý:320tr ; 20cm
  Từ Khóa:Khủng hoảng , Kinh tế , Tài chính , Tiền tệ , Việt nam

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: VN-V/7594; VN-V/7594_6973; VN-V/7595; VN-V/7595_6973
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa