THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Thập đại tùng thư. 10 Đại tướng soái thế giới

Cố Vân Thâm

Thập đại tùng thư. 10 Đại tướng soái thế giới

Tác giả: Cố Vân Thâm
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:
Nội dung cuốn sách thống kê về 10 vị tướng soái có tài năng về mặt quân sự đã có những chiến công ảnh hưởng lớn lao đến lịch sử trong từng thời kỳ và từng khu vực.

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:Vie
  Chỉ Số Phân Loại:R4(QHQT)(V)
  Tác giả:Cố Vân Thâm Hannibal%Gaius julius caesar%horatio nelson%napoleon%garibaldi%yamamoto ioroku%erwin rommel%douglas macarthur%esenhower%zhukov
  Thông tin nhan đề:Thập đại tùng thư. 10 Đại tướng soái thế giới / Cố Vân Thâm
  Xuất bản, phát hành:H. : Văn hoá thông tin , 2003
  Mô tả vật lý:320tr ; 19cm
  Từ Khóa:Danh nhân , Thế giới , Tướng soái

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: QHQT-V/1443; QHQT-V/1443_6974; QHQT-V/1445; QHQT-V/1445_6974
 • Tổng số bản: 4
 • Tổng số bản rỗi: 4
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa