THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Những thay đổi trong quan hệ Nga - Mỹ sau sự kiện 11

Phạm Thị Quỳnh Nga

Những thay đổi trong quan hệ Nga - Mỹ sau sự kiện 11

Tác giả: Phạm Thị Quỳnh Nga
Loại tài liệu: Tài liệu giấy: Sách, chuyên khảo, tuyển tập
Nội dung tóm tắt:

Thông tin chi tiết

  Mã ngôn ngữ:vie
  Chỉ Số Phân Loại:LV(CH)(V) NH000T
  Tác giả:Phạm Thị Quỳnh Nga
  Thông tin nhan đề:Những thay đổi trong quan hệ Nga - Mỹ sau sự kiện 11/9/2001 / Phạm Thị Quỳnh Nga
  Xuất bản, phát hành:H. : Học viện Ngoại giao , 2009
  Mô tả vật lý:91 tr ; 30 cm
  Từ Khóa:Luận văn , Nga - Mỹ , Sau 11/9/2001

Thông tin xếp giá

 • ĐKCB: LV-CH.0188
 • Tổng số bản: 1
 • Tổng số bản rỗi: 1
 • Tổng số đang đặt chỗ: 0

Từ khóa