Hệ thống tra cứu tài liệu, văn bản, dữ liệu của thư viện

Chào mừng các bạn đến với thư viện

Tài liệu mới
Bài tập Tiếng Pháp 9

Tác giả: Nguyễn Hữu Thọ

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Âm nhạc 9

Tác giả: Hoàng Long
              Hoàng Lân
              Lê Anh Tuấn
              Bùi Anh Tú

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Mĩ thuật 9

Tác giả: Phạm Ngọc Tới
              Triệu Khắc Lễ
              Nguyễn Đức Toàn
              Nguyễn Nam

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Tiếng Nga 9

Tác giả: Đỗ Đình Tống

Giá tiền: Miễn phí

Tài liệu được mượn nhiều nhất
Bài tập Toán 7, tập 1

Tác giả: Tôn Thân
              Vũ Hữu Bình
              Phạm Gia Đức
              Trần Luận

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Toán 7, tập 2

Tác giả: Tôn Thân
              Vũ Hữu Bình
              Trần Đình Châu
              Trần Phương Dung
              Trần Kiều

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Ngữ văn 7, tập 1

Tác giả: Nguyễn Khắc Phi
              Nguyễn Đình Chú
              Nguyễn Minh Thuyết
              Trần Đình Sử
              Đỗ Kim Hồi
              Nguyễn Văn Long
              Bùi Mạnh Nhị
              Lê Xuân Thại
              Đỗ Ngọc Thống

Giá tiền: Miễn phí

Bài tập Ngữ văn 7, tập 2

Tác giả: Nguyễn Khắc Phi
              Nguyễn Đình Chú
              Nguyễn Minh Thuyết
              Trần Đình Sử
              Nguyễn Văn Hiệp
              Đỗ Kim Hồi
              Nguyễn Văn Long
              Bùi Mạnh Nhị
              Đỗ Ngọc Thống

Giá tiền: Miễn phí