Thi pháp văn xuôi A.S. Pushkin Chuyên luận Thành Đức Hồng Hà Thành, Đức Hồng Hà  

Thi pháp văn xuôi A.S. Pushkin Chuyên luận Thành Đức Hồng Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Thành, Đức Hồng Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2017

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:891.733
Tác giả:Thành, Đức Hồng Hà
Thông tin nhan đề:Thi pháp văn xuôi A.S. Pushkin Chuyên luận Thành Đức Hồng Hà
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2017
Mô tả vật lý:294 tr.
Từ Khóa:Chuyên luận. Nga. Nghiên cứu văn học. Thi pháp. Văn xuôi

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-TK/7305; VV-D3/4742; VV-M3/5247-8

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa