Xây dựng hệ thống bài tập axit - bazơ phần Hóa học Hữu cơ và vận dụng trong dạy học ở các trường THPT ở Trà Vinh Đinh Thị Kim Huy Đinh, Thị Kim Huy  

Xây dựng hệ thống bài tập axit - bazơ phần Hóa học Hữu cơ và vận dụng trong dạy học ở các trường THPT ở Trà Vinh Đinh Thị Kim Huy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đinh, Thị Kim Huy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận và thực tiễn về xây dựng hệ thống bài tập axitbazơ phần hóa hữu cơ và vận dụng trong dạy học. Tìm hiểu thực trạng cách thức tổ chức dạy học ở các trường THPT của tỉnh Trà Vinh. Xây dựng hệ thống hóa bài tập hóa học và phân tích cấu trúc chương trình sách giáo khoa phần hóa học hữu cơ bậc THPT xác định các dạng bài tập axit- bazơ hữu cơ để tiến hành xây dựng chuyên đề nghiên cứu. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá hiệu quả của hệ thống các dạng bài tập trong việc bồi dưỡng học sinh ở trường THPT.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Đinh, Thị Kim Huy
Thông tin nhan đề:Xây dựng hệ thống bài tập axit - bazơ phần Hóa học Hữu cơ và vận dụng trong dạy học ở các trường THPT ở Trà Vinh Đinh Thị Kim Huy
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:118 tr.
Từ Khóa:Axit - Bazơ. Bài tập. Hóa học. Hóa hữu cơ. Phương pháp dạy học. Trà Vinh. Trung học phổ thông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5336

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa