Phát triển năng lực tư duy hóa học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học cho học sinh thông qua bài tập chương Nitơ - Photpho và Cacbon - Silic Hóa học 11 Mai Văn Phục Mai, Văn Phục  

Phát triển năng lực tư duy hóa học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học cho học sinh thông qua bài tập chương Nitơ - Photpho và Cacbon - Silic Hóa học 11 Mai Văn Phục

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Mai, Văn Phục

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Tổng quan cơ sở lí luận về phát triển năng lực tư duy hóa học và rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học cho học sinh. Điều tra, đánh giá thực trạng về đối tượng, nội dung nghiên cứu. Nghiên cứu mục tiêu, nội dung cấu trúc chương trình hóa học phổ thông, đi sâu nghiên cứu 2 chương Nitơ - Photpho và Cacbon - Silic Hóa học 11. Sưu tầm, chọn lọc và xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập hóa học phù hợp với việc phát triển năng lực tư duy hóa học cho học sinh. Đề xuất các biện pháp sử dụng hệ thông bài tập và tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá chất lượng và hiệu quả của hệ thống câu hỏi và bài tập đã xây dựng và những đề xuất trong thực tế giảng dạy ở một số trường phổ thông

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Mai, Văn Phục
Thông tin nhan đề:Phát triển năng lực tư duy hóa học và rèn luyện kỹ năng giải bài tập Hóa học cho học sinh thông qua bài tập chương Nitơ - Photpho và Cacbon - Silic Hóa học 11 Mai Văn Phục
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:125 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bài tập. Hóa học. Học sinh. Lớp 11. Tư duy

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5334

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa