Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hóa của 2 dòng lúa lai nhằm phục vụ chương trình chọn tạo các giống lúa bản địa Việt Nam Vũ Thị Nhiên Vũ, Thị Nhiên  

Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hóa của 2 dòng lúa lai nhằm phục vụ chương trình chọn tạo các giống lúa bản địa Việt Nam Vũ Thị Nhiên

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Vũ, Thị Nhiên

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Phân tích GWAS bộ dữ liệu đa dạng di truyền và hình thái cấu trúc bông và năng suất của tập đoàn lúa bản địa Việt Nam. Chọn lọc một số QTL tiềm năng để đánh giá chức năng của QTL thông qua các quần thể lai. Xây dựng các quần thể lai F1, F2 làm vật liệu đánh giá vai trò của QTL đối với cấu trúc bông và năng suất lúa. Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lý, hóa sinh của quần thể F2.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:584.914
Tác giả:Vũ, Thị Nhiên
Thông tin nhan đề:Đánh giá một số chỉ tiêu sinh lí, sinh hóa của 2 dòng lúa lai nhằm phục vụ chương trình chọn tạo các giống lúa bản địa Việt Nam Vũ Thị Nhiên
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:63 tr.
Từ Khóa:Chỉ tiêu. Chọn giống. Lúa bản địa. Lúa lai. Sinh hóa. Sinh học thực nghiệm. Sinh lý. Tạo cây. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5004

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa