Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 12 Đặng An Ninh Đặng, An Ninh  

Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 12 Đặng An Ninh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đặng, An Ninh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu lí luận về câu hỏi môn hoá học. Tìm hiểu các nội dung hóa học có liên quan đến đời sống, sản xuất và môi trường. Tuyển chọn và xây dựng các dạng câu hỏi thực nghiệm dùng trong dạy học ở trường THPT. Phân tích cách sử dụng hệ thống các dạng câu hỏi thực nghiệm trong dạy học. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá hiệu quả của hệ thống bài tập đã xây dựng.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Đặng, An Ninh
Thông tin nhan đề:Tuyển chọn và xây dựng hệ thống câu hỏi thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực của học sinh qua việc dạy học phần Hóa học hữu cơ lớp 12 Đặng An Ninh
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:102 tr.
Từ Khóa:Câu hỏi. Hóa học. Hóa hữu cơ. Học sinh. Lớp 12. Thực nghiệm

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5339

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa