Xây dựng hệ thống bài tập phản ứng thế nucleophin SN2(CO) của axit hữu cơ, dẫn xuất và vận dụng trong giảng dạy Hóa học hữu cơ ở các trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nghị Kim Chi Nghị, Kim Chi  

Xây dựng hệ thống bài tập phản ứng thế nucleophin SN2(CO) của axit hữu cơ, dẫn xuất và vận dụng trong giảng dạy Hóa học hữu cơ ở các trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nghị Kim Chi

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Nghị, Kim Chi

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2018

Tóm tắt nội dung

Nghiên cứu cơ chế về phản ứng thế nucleophin SN2(CO) liên quan đến chương trình Hóa học phổ thông. Xây dựng một hệ thống bài tập trong chương trình Hóa học phổ thông có nội về phản ứng thế nucleophin SN2(CO). Thiết kế hệ thống bài tập về phản ứng thế nucleophin SN2(CO) của axit hữu cơ và dẫn xuất của axit hữu cơ theo từng loại hợp chất phù hợp với trình độ của học sinh. Sử dụng hệ thống bài tập hợp lý và hiệu quả, để nâng cao chất lượng của quá trình dạy và học. Giới thiệu một số giáo án có bổ sung kiến thức bằng cách đưa những bài tập đã xây dựng vào và giảng dạy.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Nghị, Kim Chi
Thông tin nhan đề:Xây dựng hệ thống bài tập phản ứng thế nucleophin SN2(CO) của axit hữu cơ, dẫn xuất và vận dụng trong giảng dạy Hóa học hữu cơ ở các trường Trung học phổ thông của Trà Vinh Nghị Kim Chi
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2018
Mô tả vật lý:123 tr.
Từ Khóa:Axit hữu cơ. Bài tập. Hóa học. Hóa hữu cơ. Trà Vinh. Trung học phổ thông

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/5344

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa