Báo cáo khoa học về Nghiêm cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất. Hà Nội, 12/12/2012  

Báo cáo khoa học về Nghiêm cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất. Hà Nội, 12/12/2012

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Nông nghiệp

Năm Xuất Bản: 2012

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:570.71
Thông tin nhan đề:Báo cáo khoa học về Nghiêm cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam Hội nghị khoa học Quốc gia lần thứ nhất. Hà Nội, 12/12/2012
Xuất bản, phát hành:H. Nông nghiệp 2012
Mô tả vật lý:880 tr.
Từ Khóa:Công trình nghiên cứu. Đề tài nghiên cứu. Giảng dạy. Kỷ yếu. Sinh học. Việt Nam

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-KY/0256

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa