test sđkcb Nguyễn Văn A  

test sđkcb

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Văn A

Nhà Xuất Bản:

Năm Xuất Bản:

Tác giả:Nguyễn Văn A
Thông tin nhan đề:test sđkcb
Xuất bản, phát hành:In lần 2

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 0

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 160G2020000486

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa