Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học Phạm Hữu Tòng Phạm Hữu Tòng  

Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học Phạm Hữu Tòng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Phạm Hữu Tòng

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2001

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:530.0712
Tác giả:Phạm Hữu Tòng
Thông tin nhan đề:Lý luận dạy học vật lý ở trường trung học Phạm Hữu Tòng
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 2001
Mô tả vật lý:183 tr.
Từ Khóa:Phương pháp giảng dạy. Trung học. Vật lý học

Tổng số bản: 98

Tổng số bản rỗi: 96

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G141/6035-6; 530G141/66401; 530G141/66417-22; 530G141/66424-7; 530G141/66430-78; 530G141/66480-2; 530G141/66484; 530G141/66486-8; 530G141/66490-6; 530G141/66498-502; 530G141/66504-5; 530G141/73586-7; 530G141/73590; 530G141/74543; 530G141/74545; 530G141/75230; 530G141/84736; 530G141/84789; 530/G141; VL-D/2274-5; VL-M/3601-3; V-TK/3067

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa