Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông / Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm Nguyễn Đức Thâm  

Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông / Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Nguyễn Đức Thâm

Nhà Xuất Bản: ĐHSP

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:530.0712
Tác giả:Nguyễn Đức Thâm Phạm Xuân Quế Nguyễn Ngọc Hưng
Thông tin nhan đề:Phương pháp dạy học vật lý ở trường phổ thông / Nguyễn Đức Thâm, Nguyễn Ngọc Hưng, Phạm Xuân Quế; Cb.: Nguyễn Đức Thâm
Xuất bản, phát hành:H. : ĐHSP , 2002
Mô tả vật lý:415 tr.
Từ Khóa:Phương pháp giảng dạy. Trường phổ thông. Vật lý học

Tổng số bản: 106

Tổng số bản rỗi: 73

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 530G140/14349; 530G140/5109; 530G140/5395; 530G140/5637-40; 530G140/5774; 530G140/5776; 530G140/66324-416; 530/G140; V-LC/1165; VL-D/2447-8

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa