Mỹ học đại cương Cb.: Đỗ Văn Khang Đỗ Văn Khang  

Mỹ học đại cương Cb.: Đỗ Văn Khang

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Đỗ Văn Khang

Nhà Xuất Bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2002

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:111.85
Tác giả:Đỗ Văn Khang Đỗ Văn Khang
Thông tin nhan đề:Mỹ học đại cương Cb.: Đỗ Văn Khang
Xuất bản, phát hành:Tái bản có sửa chữa.-H. Đại học Quốc gia Hà Nội 2002
Mô tả vật lý:268 tr.
Từ Khóa:Mỹ học. Mỹ học đại cương

Tổng số bản: 78

Tổng số bản rỗi: 8

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 700G10/001-8; 700G10/16122; 700G10/31204-28; 700G10/31230-2; 700G10/31234-49; 700G10/31257; 700G10/4863-4; 700G10/74814-25; 700G10/84385; 700G10/84404; V-TK/1333-4; VV-D2/1339-40; VV-M2/9756-9

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa