Giải tích số Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm Văn Kiều, Ngô Xuân Sơn Nguyễn Văn Khải  

Giải tích số Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm Văn Kiều, Ngô Xuân Sơn

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Văn Khải

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2003

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:518
Tác giả:Nguyễn Văn Khải Ngô Xuân Sơn Trần Anh bảo Phạm Văn Kiều
Thông tin nhan đề:Giải tích số Trần Anh Bảo, Nguyễn Văn Khải, Phạm Văn Kiều, Ngô Xuân Sơn
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm 2003
Mô tả vật lý:180 tr.
Từ Khóa:Giải tích số. Giải tích toán học. Toán giải tích. Toán học

Tổng số bản: 244

Tổng số bản rỗi: 238

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G154/001-82; 510G154/26071-122; 510G154/26124-46; 510G154/26148-214; 510G154/26216; 510G154/4975; 510G154/5481-4; 510G154/5705; 510G154/5791; 510G154/5849; 510G154/5939; 510G154/79568; V-LC/1090-1; VM-TK/14729; VV-D2/1934-5; VV-M4/0261-4

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa