Giải tích số Phạm Kỳ Anh Phạm Kỳ Anh  

Giải tích số Phạm Kỳ Anh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Phạm Kỳ Anh

Nhà Xuất Bản: Đại học quốc gia

Năm Xuất Bản: 2000

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:518.0711
Tác giả:Phạm Kỳ Anh
Thông tin nhan đề:Giải tích số Phạm Kỳ Anh
Xuất bản, phát hành:H. Đại học quốc gia 2000
Mô tả vật lý:280 tr.
Từ Khóa:Giải tích. Toán học

Tổng số bản: 50

Tổng số bản rỗi: 47

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510/G153; 510G153/26023-70; V-TK/0139

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa