Luật quốc tế

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Đại học Luật Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2020

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách gồm 20 chương: Chương I: Khái niệm, lịch sử phát triển và nguồn của luật quốc tế Chương II: Các nguyên tắc cơ bản của luật luật Quốc tế Chương III: Chủ thể luật Quốc tế Chương IV: Luật điều ước quốc tế Chương V: Dân cư trong luật Quốc tế Chương VI: Luật Quốc tế về quyền con người Chương VII: Lãnh thổ trong luật Quốc tế Chương VIII: Luật biển Quốc tế Chương IX: Luật hàng không quốc tế Chương X: Luật vũ trụ Quốc tế Chương XI: Luật tổ chức Quốc tế Chương XII:Luật ngoại giao và lãnh sự Chương XIII: Giữ gìn hòa bình và an ninh Quốc tế Chương XIV: Luật Quốc tế về hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm Chương XV: Luật Quốc tế nhân tạo Chương XVI: Giải quyết hòa bình các tranh chấp Quốc tế Chương XVII: Các cơ quan tài phán Quốc tế Chương XVIII: Luật môi trường Quốc tế Chương XIX: Luật kinh té Quốc tế Chương XX: Trách nhiệm pháp lý Quốc tế

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:
Thông tin nhan đề:Luật quốc tế
Xuất bản, phát hành:H. : Đại học Luật Hà Nội , 2020
Mô tả vật lý:235 tr. / 24 cm
Từ Khóa:Luật quốc tế

Tổng số bản: 4

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: DAV12021000063-6

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa