Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương Cb.: Nguyễn Cửu Việt Nguyễn Cửu Việt  

Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương Cb.: Nguyễn Cửu Việt

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả: Nguyễn Cửu Việt

Nhà Xuất Bản: ĐHQGHN

Năm Xuất Bản: 1997

Tóm tắt nội dung

Trình bày khái quát các kiến thức cơ sở về nhà nước và pháp luật đồng thời giới thiệu những khái niệm chung nhất về các ngành luật Việt nam và luật quốc tế.

Mã ngôn ngữ:Vie
Tác giả:Nguyễn Cửu Việt Nguyễn Cửu Việt
Thông tin nhan đề:Giáo trình nhà nước và pháp luật đại cương Cb.: Nguyễn Cửu Việt
Xuất bản, phát hành:H. ĐHQGHN 1997
Mô tả vật lý:267 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Nhà nước. Pháp luật. Pháp luật đại cương

Tổng số bản: 127

Tổng số bản rỗi: 127

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 340G3/16350-438; 340G3/16575; 340G3/4790; 340G3/50386-96; 340G3/71763; 340G3/72444-51; 340G3/72541; 340G3/74917-25; 340G3/77549; 340G3/77551; 340G3/77808; 340G3/84452; VV-D1/6710-1

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa