Nhập môn quan hệ quốc tế

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Lý Kiện

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia- Sự thật

Năm Xuất Bản: 2019

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách là công trình nghiên cứu tổng hợp và công phu về vấn đề tìm hiểu bản chất của quan hệ quốc tế nói chung và của xung đột quốc tế nói riêng qua các thời kỳ lịch sử từ cổ đại đến cận hiện đại, chiến tranh Lạnh và giai đoạn hiện nay cũng như những gợi ý quan trọng về tương lai của quan hệ quốc tế.

Mã ngôn ngữ:vie
Tác giả:Lý Kiện
Thông tin nhan đề:Nhập môn quan hệ quốc tế
Xuất bản, phát hành:H. : Chính trị Quốc gia- Sự thật , 2019
Mô tả vật lý:189 tr. / 27 cm
Từ Khóa:Quan hệ quốc tế

Tổng số bản: 5

Tổng số bản rỗi: 5

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: DAV12021000067-71

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa