Phương pháp dạy học môn toán Nguyễn Bá Kim  

Phương pháp dạy học môn toán Nguyễn Bá Kim

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Đại học sư phạm

Năm Xuất Bản: 2006

Chỉ Số Phân Loại:510.711
Thông tin nhan đề:Phương pháp dạy học môn toán Nguyễn Bá Kim
Xuất bản, phát hành:H. Đại học sư phạm 2006
Mô tả vật lý:460tr.

Tổng số bản: 120

Tổng số bản rỗi: 112

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G335/001-110; V-LC/1432-3; VV-D2/5568-70; VV-M3/0883-7

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa