Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán Tài liệu đào tạo giáo viên tin học trình độ CĐ và ĐHSP Trần Diên Hiển, Vũ Viết Yên Trần Diên Hiển  

Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán Tài liệu đào tạo giáo viên tin học trình độ CĐ và ĐHSP Trần Diên Hiển, Vũ Viết Yên

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần Diên Hiển

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 2007

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:519
Tác giả:Trần Diên Hiển Vũ Viết Yên
Thông tin nhan đề:Nhập môn lý thuyết xác suất và thống kê toán Tài liệu đào tạo giáo viên tin học trình độ CĐ và ĐHSP Trần Diên Hiển, Vũ Viết Yên
Xuất bản, phát hành:H. Giáo dục 2007
Mô tả vật lý:128 tr.
Từ Khóa:Lý thuyết xác suất. Thống kê toán. Toán học

Tổng số bản: 150

Tổng số bản rỗi: 149

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 510G349/001-143; VL-D/3982-3; VL-M/5072-4; V-TK/5565-6

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa