Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng  

Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2007

Thông tin nhan đề:Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học Dùng trong các trường Đại học, Cao đẳng
Xuất bản, phát hành:Tái bản lần thứ hai có sửa chữa, bổ sung.-H. Chính trị Quốc gia 2007
Mô tả vật lý:300 tr

Tổng số bản: 202

Tổng số bản rỗi: 201

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 100G74/001-202

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa