Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh  

Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy -

Tác giả:

Nhà Xuất Bản: Chính trị Quốc gia

Năm Xuất Bản: 2009

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:335.43460711
Thông tin nhan đề:Giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh Dànhcho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
Xuất bản, phát hành:H. Chính trị Quốc gia 2009
Mô tả vật lý:292 tr.
Từ Khóa:Giáo trình. Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tổng số bản: 109

Tổng số bản rỗi: 104

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: 300AG87/001-100; 300AG87/2327; 300AG87/25280; 300AG87/8586; V-TK/6286-7; VV-D2/7963; VV-M3/2470-2

Mật khẩu:

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa