Nghệ thuật tự sự trong văn xuôi của A.S. Pushkin Trần Đức Hồng Hà Trần, Đức Hồng Hà  

Nghệ thuật tự sự trong văn xuôi của A.S. Pushkin Trần Đức Hồng Hà

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Trần, Đức Hồng Hà

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2011

Tóm tắt nội dung

Làm sáng tỏ các lớp cấu trúc, logic nội tại, chức năng của cấu trúc truyện kể trong những tác phẩm văn xuôi nghệ thuật đã hoàn tất của Pushkin. Xác định diện mạo, vai trò của người kể chuyện trong cấu trúc trần thuật và tổ chức ngôn từ. Xác định đặc trưng và vai trò lời nhân vật (đối thoại, thư tín, độc thoại nội tâm) trong cấu trúc trần thuật và tổ chức ngôn từ của những tác phẩm văn xuôi của Pushkin.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:891.73
Tác giả:Trần, Đức Hồng Hà
Thông tin nhan đề:Nghệ thuật tự sự trong văn xuôi của A.S. Pushkin Trần Đức Hồng Hà
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2011
Mô tả vật lý:209 tr.
Từ Khóa:Nga. Nghệ thuật tự sự. Nghiên cứu văn học. Puskin. Văn xuôi

Tổng số bản: 2

Tổng số bản rỗi: 2

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA1/5304-5

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa