Lịch sử kiến thức toán học ở trường phổ thông Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng Trần, Trung  

Lịch sử kiến thức toán học ở trường phổ thông Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Sách, chuyên khảo, tuyển tập

Tác giả: Trần, Trung

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm

Năm Xuất Bản: 2013

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:510.9
Tác giả:Trần, Trung Nguyễn, Chiến Thắng
Thông tin nhan đề:Lịch sử kiến thức toán học ở trường phổ thông Trần Trung, Nguyễn Chiến Thắng
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm 2013
Mô tả vật lý:171 tr.
Từ Khóa:Lịch sử. Toán học

Tổng số bản: 7

Tổng số bản rỗi: 4

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LC/4879-80; VL-D/6484-5; VL-M/7029-30; VM-TK/14635

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa