Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học trong dạy học phần Hóa học Hữu cơ Trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Đinh Thị Thùy Đinh, Thị Thùy  

Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học trong dạy học phần Hóa học Hữu cơ Trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Đinh Thị Thùy

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Đinh, Thị Thùy

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tóm tắt nội dung

Tổng quan và làm sáng tỏ cơ sở lí luận về đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực và vấn đề phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường THCS. Tuyển chọn, xây dựng và đề xuất một số phương pháp sử dụng có hiệu quả hệ thống bài tập hóa học phần hữu cơ lớp 9 trong việc phát triển năng lực tự học cho học sinh THCS và được thể hiện qua kế hoạch bài dạy. Thiết kế bộ công cụ đánh giá sự phát triển năng lực tự học của học sinh và tiến hành thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính hiệu quả của các đề xuất.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:547.076
Tác giả:Đinh, Thị Thùy
Thông tin nhan đề:Tuyển chọn, xây dựng và sử dụng bài tập Hóa học trong dạy học phần Hóa học Hữu cơ Trung học cơ sở nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh Đinh Thị Thùy
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
Mô tả vật lý:101 tr. + phụ lục
Từ Khóa:Bài tập. Hóa học. Hóa hữu cơ. Học sinh. Năng lực. Trung học cơ sở. Tự học

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/1813

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa