Xây dựng hệ thống bài tập Toán lớp 2 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Quách Thị Phương Thanh Quách, Thị Phương Thanh  

Xây dựng hệ thống bài tập Toán lớp 2 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Quách Thị Phương Thanh

Loại tài liệu: Tài liệu giấy - Luận án, luận văn

Tác giả: Quách, Thị Phương Thanh

Nhà Xuất Bản: Đại học Sư phạm Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2016

Tóm tắt nội dung

Tìm hiểu định hướng dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho người học và các mức độ yêu cầu về phát triển năng lực đối với học sinh Tiểu học. Điều tra thực trạng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh tiểu học nói chung và học sinh lớp 2 nói riêng trong dạy học Toán của giáo viên tiểu học. Xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh lớp 2 trong học Toán. Tổ chức thực nghiệm sư phạm kiểm tra tính khả thi của những đề xuất nói trên.

Mã ngôn ngữ:Vie
Chỉ Số Phân Loại:372.7044
Tác giả:Quách, Thị Phương Thanh
Thông tin nhan đề:Xây dựng hệ thống bài tập Toán lớp 2 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh Quách Thị Phương Thanh
Xuất bản, phát hành:H. Đại học Sư phạm Hà Nội 2016
Mô tả vật lý:115 tr.
Từ Khóa:Bài tập. Giáo dục tiểu học. Học sinh. Lớp 2. Năng lực. Phương pháp dạy học. Toán

Tổng số bản: 1

Tổng số bản rỗi: 1

Tổng số bản đang đặt chỗ: 0

ĐKCB: V-LA2/1963

(Yêu cầu có hiệu lực trong vòng 02 ngày kể từ ngày gửi yêu cầu)

Từ Khóa