THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vấn đề biến đổi khí hậu và tác động tới quá trình hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025

Tác giả: Lưu Thùy Anh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Khái quát về vấn đề biến đổi khí hậu và vị trí của biến đổi khí hậu trong tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Chương 2: Tác động của vấn đề biến đổi khí hậu tới quá trình hiện thực hóa tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Chương 3: Triển vọng của tầm nhìn

Thông tin chi tiết

Tác giả: Lưu Thùy Anh
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 64 tr., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm