THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu tại Hà Nội thông qua dự án Our Planet năm 2019

Tác giả: Bùi Phương Hà
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý luận. Chương 2: Thực trạng triển khai truyền thông nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu của dự án Our planet. Chương 3: Đánh giá hiệu quả tác động của dự án, triển vọng và kiến nghị

Thông tin chi tiết

Tác giả: Bùi Phương Hà
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 70 tr., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm