THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Nghiên cứu quảng bá giá trị văn hóa truyền thống Nhật Bản thông qua các bộ phim về tinh thần võ sĩ đạo trong thế kỷ XXI

Tác giả: Đặng Nguyễn Linh Chi
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Tổng quan về các khái niệm văn hóa, tinh thần võ sĩ đạo Nhật Bản và phim điện ảnh Nhật Bản. Chương 2: Nghiên cứu giá trị văn hóa và hoạt động truyền thông quáng bá bộ phim 'The Blind Swordsman: Zatoichi

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đặng Nguyễn Linh Chi
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 62 tr., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm