THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

The US Indo- Pacific strategy under the trump administration: A realist perspective

Tác giả: Nguyen Phuong Hong Ngoc
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: The realist theoretical framework and its application to the foundation of the Indo- Pacific strategy. Chapter 2: A realist explanation for the implementation of the Indo- Pacific strategy. Chapter 3: Assessment of the Indo- Pacific strategy an

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyen Phuong Hong Ngoc
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 79 p., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm