THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Phân tích các chiến dịch truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch quốc gia Pháp trên trang Atout France từ 2018 đến 2019

Tác giả: Đặng Thùy Dương
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và thực tiễn về truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch. Chương 2: Phân tích các chiến dịch quảng bá hình ảnh du lịch của Pháp trên trang Atout France. Chương 3: Đánh giá và các bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Thông tin chi tiết

Tác giả: Đặng Thùy Dương
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 71 tr., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm