English for the Automobile Industry

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: NamNT

Nhà Xuất Bản: Oxford University Press

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

English for the Automobile Industry is part of the Express Series. It is an ideal course for students in employment, who want to communicate better in English. This short, intensive course can be completed in 25-30 hours, so students make progress quickly. English for the Automobile Industry can be used as a stand-alone course, for self-study using the interactive MultiROM, or alongside a coursebook such as International Express

Ngôn ngữ:English
Tác Giả:NamNT
Thông tin nhan đề:English for the Automobile Industry
Nhà Xuất Bản:Oxford University Press
Loại hình:EBook
Mô tả vật lý:80 pages
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)