Understanding and Using English

Loại tài liệu: Tài liệu số - EBook

Tác giả: NamNT

Nhà Xuất Bản: Hà Nội

Năm Xuất Bản: 1998

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Để hỗ trợ các bạn mới bắt đầu ôn luyện IELTS về mặt kiến thức ngữ pháp, ITD chia sẻ với các bạn thêm một tài liệu học Grammar hữu ích nữa, đó là cuốn sách Understanding and using English Grammar 4thEdition.

Tác Giả:NamNT
Thông tin nhan đề:Understanding and Using English
Nhà Xuất Bản:Hà Nội
Loại hình:EBook
Năm Xuất Bản:1998

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)