Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học ngoại ngữ

Loại tài liệu: Tài liệu số - Article

Tác giả: Trần Thị Vân Dung

Nhà Xuất Bản: Lao động xã hội

Năm Xuất Bản: 2020

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Ngôn ngữ:vi
Tác Giả:Trần Thị Vân Dung
Thông tin nhan đề:Sử dụng phương pháp tình huống trong dạy học ngoại ngữ
Nhà Xuất Bản:Lao động xã hội
Loại hình:Article
Mô tả vật lý:3 tr.
Năm Xuất Bản:2020

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)