Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập (Trung cấp 3)

Loại tài liệu: Tài liệu số - Giáo trình

Tác giả: Cho, Hang Rok Lee, Mi Hye Lê, Đăng Hoan Lê, Thị Thu Giang Đỗ, Ngọc Luyến Nguyễn, Thị Hương Sen

Nhà Xuất Bản: Korea Foundation

Năm Xuất Bản: 0

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Cuốn sách này có mục tiêu nhằm nâng cao năng lực giao tiếp tổng hợp cho người Việt học tiếng Hàn. Giúp cho người học có thể sử dụng thành thạo về ngữ pháp cách biểu hiện hay nắm được từ vựng theo chù đề ở trình độ trung cấp, luyện được các bài tập ứng dụng với các hoạt động đa dạng, hiểu biết được vể văn hoá Hàn Quốc cần thiết trong các tình huống giao tiếp. Theo đó, cuốn sách này đã được biên soạn để có thể sử dụng một cách hiệu quả trong các trường đại học của Việt Nam trên cơ sở những kinh nghiệm được tích lũy cũng như những nguyên tắc cơ bản trong việc biên soạn giáo trình tiếng Hàn đang được nghiên cứu ở Hàn Quốc hay trên thế giới trong thời gian qua, kết hợp với việc tham khảo chương trình giáo dục tiếng Hàn ở Việt Nam.

Ngôn ngữ:ko
Tác Giả:Cho, Hang Rok Lee, Mi Hye Lê, Đăng Hoan Lê, Thị Thu Giang Đỗ, Ngọc Luyến Nguyễn, Thị Hương Sen
Thông tin nhan đề:Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt Nam : sách bài tập (Trung cấp 3)
Nhà Xuất Bản:Korea Foundation
Loại hình:Giáo trình
Mô tả vật lý:186 p.
Năm Xuất Bản:0

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)