Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano : Luận văn ThS. Khoa học vật liệu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Lê, Thành Công

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Lê, Thành Công
Người đóng góp:Đặng, Lê Minh, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Nghiên cứu, chế tạo vật liệu Ferit cấu trúc lục giác LaxSr1-xFe12O19 có kích thước nano : Luận văn ThS. Khoa học vật liệu
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2008

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)