Cơ chế dẫn điện khoảng nhảy biến thiên trong vật liệu perovskite từ tính : Luận văn ThS. Khoa học vật liệu

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thành Công

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2008

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Nguyễn, Thành Công
Người đóng góp:Bạch, Thành Công, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Cơ chế dẫn điện khoảng nhảy biến thiên trong vật liệu perovskite từ tính : Luận văn ThS. Khoa học vật liệu
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2008

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)