Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3 : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Bùi, Thị Dung

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Bùi, Thị Dung
Người đóng góp:Trần, Mậu Danh, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của Perovskite La1-xSrxMnO3 : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)