Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nanô : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Nguyễn, Thị Luyến

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Nguyễn, Thị Luyến
Người đóng góp:Nguyễn, Đức Nghĩa, Người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Chế tạo và nghiên cứu tính chất bán dẫn hữu cơ polypyrol cấu trúc nanô : Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)