Lão Hạc

Loại tài liệu: Tài liệu số

Tác giả: Nam Cao

Nhà Xuất Bản: Giáo dục

Năm Xuất Bản: 1975

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tóm tắt nội dung

Tóm tắt truyện Lão Hạc của Nam Cao gồm 15 mẫu, giúp các em học sinh lớp 8 dễ dàng tóm tắt truyện Lão Hạc. Đây là một truyện ngắn xuất sắc của Nam Cao viết về đề tài người nông dân trước Cách mạng tháng Tám

Tác Giả:Nam Cao
Thông tin nhan đề:Lão Hạc
Nhà Xuất Bản:Giáo dục
Năm Xuất Bản:1975

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)