Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin

Loại tài liệu: Tài liệu số - Thesis

Tác giả: Trần, Phương Nhung

Nhà Xuất Bản: ĐHCN

Năm Xuất Bản: 2007

Tải ứng dụng tại các liên kết sau để xem đầy đủ tài liệu.

Tác Giả:Trần, Phương Nhung
Người đóng góp:Đoàn, Văn Ban, người hướng dẫn
Thông tin nhan đề:Chuyển đổi dữ liệu giữa XML và cơ sở dữ liệu quan hệ : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin
Nhà Xuất Bản:ĐHCN
Loại hình:Thesis
Năm Xuất Bản:2007

(Sử dụng ứng dụng Libol Bookworm quét QRCode này để mượn và đọc tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)