THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

ICC's perspective on the issue of immunity ratione personae of incumbent Heads of the Non- Party States to the Rome Statute: The case of Al- Bashir

Tác giả: Nguyen Mai Quyen
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: The issues of immunity ratione personae of heads of the Non- Party States and relevant rulings of the ICC in the Al- Bashir case. Chapter 2: The erroneousnesses of the waiver of immunity ratione personae of heads of the Non- Party States. Chapt

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyen Mai Quyen
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 52 p., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm