THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

The effectiveness of applying dictation to improve listening skills among first year students at DAV

Tác giả: Bui Duc Toan
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Literature review. Chapter 3: Research methodology. Chapter 4: Findings and discussions. Chapter 5: Conclusions and suggestions

Thông tin chi tiết

Tác giả: Bui Duc Toan
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 36 p., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm