THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Common problems of the ESP reading skills among English- majored juniors at DAV and some suggested solutions

Tác giả: Bui Thi Thuy Linh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Literature review. Chapter 3: Methodology, data collection and data analysis. Chapter 4: Conclusions

Thông tin chi tiết

Tác giả: Bui Thi Thuy Linh
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 39 p., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm