THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

The law governing the arbitration agreement in the international commercial arbitration

Tác giả: Nguyen Dieu Linh
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chapter 1: The role of the law governing the arbitration agreement. Chapter 2: Methods of determining the law governing the arbitration agreement. Chapter 3: The most common law can be approached to apply for the arbitration agreement

Thông tin chi tiết

Tác giả: Nguyen Dieu Linh
Nhà xuất bản: Diplomatic Academy of Vietnam
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 52 p., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm