Không gian trung tâm tri thức số tại VNU - LIC Hòa Lạc

Loại tài liệu: Tài liệu số - Book chapter

Tác giả: Hoàng, Văn Dưỡng

Nhà Xuất Bản: NXb. Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm Xuất Bản: 2021

(Tải app tại đây để đọc sách)

Tóm tắt

Định hướng thiết kế không gian tòa nhà Trung tâm tri thức số VNU-LIC tại Hòa Lạc. Thông tin chi tiết, phân khu chức năng từng tầng với không gian thư viện truyền thống, không gian giao tiếp thông tin, không gian kỹ thuật số, không gian đổi mới, sáng tạo, không gian tạo lập… tại các tầng tòa nhà. Khái quát các hệ thống trang thiết bị vận hành, quản trị tòa nhà tự động, thông minh điều khiển thông qua ứng dụng trên các thiết bị di động.

Ngôn ngữ:vie
Tác Giả:Hoàng, Văn Dưỡng
Thông tin nhan đề:Không gian trung tâm tri thức số tại VNU - LIC Hòa Lạc
Nhà Xuất Bản:NXb. Đại học Quốc gia Hà Nội
Loại hình:Book chapter
Mô tả vật lý:tr. 47 - 54
Năm Xuất Bản:2021

(Sử dụng ứng dụng VNU- LIC quét QRCode này để mượn tài liệu)

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "VNU LIC”)