THỜI GIAN MỞ CỬA: Từ thứ 2 đến thứ 6: 8:00 - 20:30; Thứ 7: 9:00 - 18:00

Vai trò của truyền hình trong công tác bảo vệ trẻ em (Phân tích chương trình Cặp lá yêu thương từ tháng 6

Tác giả: Mai Phương Hoa
Loại tài liệu: Tài liệu số
Nội dung tóm tắt:
Chương 1: Lý luận chung về truyền hình và công tác bảo vệ trẻ em. Chương 2: Khảo sát chương trình cặp lá yêu thương trong công tác bảo vệ trẻ em tại Việt Nam. Chương 3: Đánh giá hiệu quả chương trình cặp lá yêu thương trong công tác bảo vệ trẻ em và một s

Thông tin chi tiết

Tác giả: Mai Phương Hoa
Nhà xuất bản: Học viện Ngoại giao
Năm xuất bản: 2020
Mô tả vật lý: 82 tr., 30 cm
Từ khóa:

Từ khóa


Tải ứng dụng đọc sách

Dành cho IOS

Tải ngay

Dành cho Android

Tải ngay

Dành cho Windows

Tải ngay

(Lưu ý: Sử dụng ứng dụng Bookworm để xem đầy đủ tài liệu. Bạn đọc có thể tải Bookworm từ App Store hoặc Google play với từ khóa "Libol Bookworm”)

Qr code Libol Bookworm